Phụ nữ di cư lao động trong khu vực kinh tế không chính thức sinh hoạt trong một nhóm tự lực tại Hà Nội
Dự án “Thí điểm chương trình tiến bộ bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp (P.A.C.E)được hỗ trợ bởi tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam do Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT thực hiện. Dự án được triển khai tại 3 phường trên địa bàn Hà Nội: Phường Phúc Tân, Phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm và xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Mục đích:

Hỗ trợ nâng quyền cho phụ nữ thông qua việc tăng cường năng lực của cá nhân (personal agency) và các cơ hội phát triển kinh tế

Mục tiêu cụ thể:

1. Tăng cường năng lực nội tại của phụ nữ di cư thông qua việc cải thiện kĩ năng sống
2. Tăng cường tiếng nói tập thể và sự đoàn kết của phụ nữ di cư
3. Tăng cường tiếp cận của nữ lao động di cư với các cơ hội cải thiện thu nhập.

Kết quả hướng đến: Dự án kỳ vọng đạt được những kết quả sau:

5 giảng viên đồng đẳng được tuyển chọn nhằm dẫn dắt các hoạt động của các nhóm tự lực mới. 5 nhóm tự lực mới được thành lập với tối đa 20 phụ nữ lao động di cư vào khu vực đô thị cho mỗi nhóm. Giảng viên đồng đẳng và thành viên nhóm tự lực hiểu về cấu trúc cũng như mục đích của giai đoạn thí điểm dự án.
230 phụ nữ được chọn vào chương trình tập huấn dự án thí điểm P.A.C.E ( bao gồm 30 giảng viên đồng đẳng)
30 giảng viên đống đẳng tham gia vào chương trình TOT. Tất cả các giảng viên đồng đẳng đều chứng minh được sự tiến bộ trong kiến thức về chủ đề tập huấn. Mỗi cán bộ dự án của tổ chức LIGHT có năng lực và sự tự tin của mình khi điều hành tập huấn và có thể hỗ trợ nâng cao năng lực cho giảng viên đồng đẳng nhằm thực hiện các tập huấn với sự hỗ trợ ít nhất từ quản lý dự án. Vào cuối giai đoạn thí điểm, tất cả các giảng viên đồng đẳng có thể thực hiện các khóa tập huấn với sự hỗ trợ ít nhất từ LIGHT và CARE.
Ít nhất 70% trong số 200 thành viên của nhóm tự lực tham dự tập huấn thuộc chương trình P.A.C.E một cách đầy đủ và tốt nghiệp thành công. Người tham dự có phản hồi về sự tự tin vào khả năng quản lý các cơ hội về sinh kế. Người tham gia có phản hồi về sự tiến bộ trong khả năng quản lý tiền bạc và các giao dịch tài chính khác.
Các thành viên của nhóm tự lực được biết và các dịch vụ việc làm/hỗ trợ khởi nghiệp sẵn có và hiểu được các bước tiếp cận các dịch vụ này.
Ít nhất 140 thành viên của các nhóm tự lực có được chứng chỉ sau khóa học. Ít nhất 140 thành viên nhóm tự lực có được sự ghi nhận của cộng đồng về những thành tích đạt được của họ từ khóa học trong lễ tốt nghiệp. Ít nhất 140 người thân/bạn bè của học viên chứng kiến chứng kiến học viên tốt nghiệp và chúc mừng thành tích của họ.
Thời gian thực hiện: từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến 30 tháng 11 năm 2016