Di cư là một vấn đề tất yếu, góp phần phân bố lại lao động và dân cư, tạo ra các cơ hội phát triển, đáp ứng các nhu cầu về kinh tế xã hội.

 1. Thông tin chung:

Trong gần hai thập  kỷ qua, cùng với sự đô thị hóa nhanh chóng, việc di cư nội địa đã ngày càng phát triển ở Việt nam. Di cư mang lại nhiều lợi ích, song cũng kéo theo không ít những vấn đề bất cập nảy sinh. Những hạn chế về quan điểm và nhận thức, sự thiếu hụt về chính sách và khung pháp lý, các rào cản về tiếp cận thông tin và dịch vụ xã hội hỗ trợ… khiến cho người di cư dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của sự kỳ thị – hạn chế về năng lực – gia tăng rủi ro và nguy cơ. Chính những điều này cũng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng dân cư của các đô thị, và gián tiếp ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư nông thôn. Một số chương trình can thiệp, hỗ trợ cho người di cư đã được triển khai, tuy nhiên hầu hết các can thiệp đều mới chỉ dừng ở hỗ trợ kinh tế – xã hội, rất ít can thiệp về bất bình đẳng giới, về thúc đẩy sự tiếp cận và sử dụng các dịch vụ bảo trợ xã hội, về việc đảm bảo quyền của phụ nữ và nam giới di cư.

Người di cư, đặc biệt là phụ nữ di cư thuộc đối tượng dễ bị bỏ ra ngoài lề, một cách chính thức và không chính thức, trong các hệ thống cung cấp bảo trợ và các dịch vụ cơ bản. Thiếu các chính sách xã hội đặc thù, không tham gia các tổ chức đoàn thể,  ít tiếp cận được tới hệ thống bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tại các đô thị….người di cư phải đối mặt với nhiều nguy cơ như: dễ mất việc làm, thu nhập thấp và không ổn định, nguy cơ đối với các tệ nạn xã hội, lây nhiễm HIV/AIDS, dễ trở thành nạn nhân của bạo hành, xâm hại tình dục,buôn bán người…

Là một trong những tổ chức tiên phong đồng  hành và hỗ trợ người di cư trong suốt 10 năm qua, Viện phát triển sức khỏe cộng đồng ÁNH SÁNG – LIGHT đã triển khai nhiều chương trình, dự án can thiệp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người di cư nói chung và phụ nữ di cư nói riêng.

 1. Thông tin dự án:

Năm 2012, vượt qua gần 1000 đề xuất dự án trên khắp các châu lục trên toàn cầu, Dự án “Chúng tôi là phụ nữ – Trao quyền cho phụ nữ di cư tại Việt Nam – Cách tiếp cận dựa trên cơ sở quyền” do Viện LIGHT xây dựng là dự án đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được UN Woman – Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trong khuôn khổ Chương trình Quỹ Bình đẳng giới toàn cầu, tài trợ thực hiện trong 3 năm (2013 – 2015).

 1. Thông tin chung:

Dự án “Chúng tôi là phụ nữ – Trao quyền cho phụ nữ di cư tại Việt Nam – Cách tiếp cận dựa trên cơ sở quyền” nhằm “Tăng cường tiếp cận quyền kinh tế-xã hội của phụ nữ di cư nông thôn, đặc biệt là phụ nữ di cư lao động trong khu vực không chính thức, tại Việt Nam”. Dự án sẽ áp dụng phương thức tiếp cận dựa trên quyền và các nguyên tắc bình đẳng giới, để nâng cao năng lực kinh tế- xã hội cho người di cư, đặc biệt là phụ nữ về mặt thể chế như nơi làm việc, hộ gia đình, cộng đồng kể cả nơi đi và nơi đến. Đồng thời dự án sẽ thúc đẩy việc phổ biến và thực hiện các quyền đã được đề cập trong các luật liên quan như Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Bộ Luật lao động, Luật bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, các quy định về thành lập và đăng ký pháp nhân tại Việt Nam.

Dự án được điều hành và thực hiện bởi Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng –  LIGHT. Các đối tác tham gia  bao gồm: Viện nghiên cứu Chính sách,  Pháp luật và phát triển (PLD) – tổ chức hỗ trợ pháp lý, Ủy ban Nhân dân và Hội Phụ nữ, Hội Nông dân  tại các tỉnh dự án và Hợp tác xã Di cư Ngày mới. Dự án sẽ được thực hiện trên 5 phường thuộc 4 Quận của Hà Nội (điểm đến) và 6 xã thuộc 3 Huyện của 3 tỉnh Dự án(điểm đi).

Địa bàn thực hiện tại Hà nội gồm:

Phường Phúc Xá – Quận Ba đình.

Phường Phúc Tân, phường Chương Dương – Quận Hoàn Kiếm.

Phường Yên Phụ –  Quận Tây Hồ

Phường Ngọc Thụy – Quận Long Biên.

Địa bàn triển khai tại điểm đi gồm:

Xã Hải Lộc, Hải Phúc – huyện Hải Hậu – Tỉnh Nam Định

Xã Vũ Hòa, xã Quang Hưng – Huyện Kiến Xương – Tỉnh Thái Bình

Xã Hoằng Thắng, xã Hoằng Đạo – Huyện Hoằng Hóa – Tỉnh Thanh Hóa

 1. Chiến lược thực hiện dự án:

Dự án sẽ áp dụng ba chiến lược chính để đạt được các kết quả và tính bền vững lâu dài, bao gồm: a) Lập kế hoạch, thực hiện, theo dõi và đánh giá dự án có  nhạy cảm giới và có sự tham gia; b) Vận động sự ủng hộ của lãnh đạo và hành động chính sách và c) Xây dựng năng lực địa phương về thúc đẩy bình đẳng giới.

 

 1. Các hoạt động chính của dự án
 • Tổ chức các hội thảo  vận động chính sách tại Hà Nội và 3 tỉnh dự án nhằm huy động sự ủng hộ của chính quyền địa phương
 • Thành lập trung tâm thông tin, cung cấp các lớp tập huấn,  nhằm nâng cao nhận thức về các dịch vụ xã hội, dịch vụ y tế
 • Tổ chức các cuộc họp nhằm cung cấp cơ hội nghề nghiệp, kiến thức về an toàn và cách tiếp cận dựa trên quyền, có tính đến yếu tố giới Phát triển các tài liệu truyền thông

 

 • Cung cấp dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ pháp lý lưu động cho người di cư
 • Giới thiệu và hỗ trợ cho người di cư trong việc tiếp cận và mua bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức  các lớp đào tạo kỹ năng quản lý doanh nghiệp và quản lý tài chính
 • Hỗ trợ người di cư mở tài khoản tiết kiệm và quản lý nguồn lực tài chính
 • Phát triển và hỗ trợ các kế hoạch kinh doanh nhỏ
 • Tổ chức Hội chợ việc làm hàng năm cho người di cư
 • Hỗ trợ về mặt tinh thần và thông tin cho gia đình người di cư tại điểm đi và điểm đến
 • Giám sát và đánh giá các hoạt động dự án
 1. Kết quả mong đợi của dự án:
 2. Tăng khả năng và sự tiếp cận của phụ nữ và nam giới di cư đối với các phúc lợi xã hội và dịch vụ y tế (bảo trợ xã hội, luật pháp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, bảo hiểm y tế…)
 3. Tăng cường năng lực tiếp cận với các cơ hội và thúc đẩy khả năng phát triển kinh tếcủa nam giới và phụ nữ di cư, hỗ trợ phát triển các mô  hình kinh tế cá nhân, gia đình, các mô hình kinh doanh phù hợp.
 4. Vấn đề về Bình đẳng giới và quyền được tôn trọng nhằm nâng cao vị thế kinh tế – xã hội của phụ nữ di cư nông thôn, cả ở điểm đến và điểm đi.