Dự án của LIGHT

Giai đoạn 2007 – 2016

 

TT Tên Dự án Thời gian Đối tượng đích Địa bàn Các can thiệp chính Đối tác
1 Sử dụng PLA trong việc giải quyết các vấn đề SKSS của thanh thiếu niên dân tộc 2007 – 2010

(Ford Foundation)

Thanh thiếu niên dân tộc Sơn La – Yên Bái –          Nâng cao năng lực đối tác (YU), TOT nhóm core…

–          Truyền thông: bản tin, tụ điểm TT, CLB

–          Mô hình DV thân thiện: góc thân thiện tại 5 xã

–          Vận động CS ở cấp xã, Huyện

–          YU

–          WU

–          Care

2 Nhà sinh hoạt cộng đồng Ngày Mới 2007 – 2009

(TEA FUND UK)

Người di cư HN (Phúc Xá) –          Nâng cao năng lực cho peers

–          Truyền thông cộng đồng

–          Tư vấn và cung cấp thông tin, BCS, dịch vụ tại Nhà sinh hoạt

 

–          UBND phường Phúc Xá

–          PhòngLĐ Quận Ba đình

3 Dư án Bình Minh – Phòng chống bạo lực cho PN di cư 2007 – 2009 (2 giai đoạn)

EU – IOM

Người di cư

(Gđ1: phụ nữ, gđ 2: PN và nam giới)

HN –          Nâng cao năng lực cho peers

–          Truyền thông cộng đồng

–          Mô hình nhóm tự lực

–          WU

 

4 Di cư an toàn 2009 – 2010

(TAF)

Người di cư HN –          Đào tạo nhóm peers,

–          Truyền thông cộng đồng

–          Tài liệu hóa

 

TT Tên Dự án Thời gian Đối tượng đích Địa bàn Các can thiệp chính Đối tác
5 Mô hình hỗ trợ sinh kế  hộ gia đình nhằm ngăn ngừa bỏ học ở trẻ em di cư 2010

(ILO)

Cha mẹ và trẻ em di cư HN (Phúc Xá) –          Đào tạo và hỗ trợ lập KH kinh doanh

–          Hỗ trợ triển khai 15 mô hình sinh kế hộ gia đình

–          Phòng LĐ Quận

 

6 Dự án Phòng chống buôn bán người 2011 – 2013

(MTV EXIT)

Thanh niên 4 tỉnh: HN, Kiên Giang, Nghệ An, Thái Nguyên –          TOT cho core

–          Road Show/tụ điểm truyền thông

–          YU

 

7 Hỗ trợ mô hình sinh kế cho nhóm nữ LĐ tình dục 2012 – 2014

(PLAN)

Nữ LĐ tình dục HN –          Đào tạo peers: truyền thông. Lập KH KD…

–          Thành lập các nhóm tự lực

–          Truyền thông trực tiếp

–          Hỗ trợ triển khai mô hình kinh doanh nhỏ

–          Vận động chính sách cấp quốc gia (Hướng dẫn của MOLISA)

–          MOLISA

–          DOLISA

8 Chúng tôi là phụ nữ – trao quyền cho PN di cư nhằm giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng Giới 2013 – 2016

(FGE/UNW)

LĐ di cư 4 tỉnh: HN, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa –          Nâng cao năng lực đối tác (WU), nhóm core

–          Truyền thông cộng đồng: tụ điểm, CLB..

–          Cung cấp DV  lưu động

–          Mô hình kinh doanh nhỏ

–          Vận động chính sách

–          WU cấp Huyện, xã

 

TT Tên Dự án Thời gian Đối tượng đích Địa bàn Các can thiệp chính Đối tác
9 Dự án STONES 2014 – 2016

(Oxfam)

Nhóm bán hàng rong/đồng  nát HN (3 phường) –          Thành lập và vận hành nhóm tự lực

–          Vận động chính sách cấp Tỉnh/TP, Quận, phường

–          WU cấp TP – Quận – phường

 

10 Dự án PACE 2016

(Care)

Nữ LĐ di cư HN (3 pbường) –          Đào tạo theo các Module sẵn có

–          Truyền thông trực tiếp

–          Chuyên trách DS

–          Hội PN xã

11 NEW ME 2016

(Care)

Nữ bán hàng rong/đồng  nát HN (3 phường) –          Đào tạo mô hình kinh doanh

–          Triển khai mô hình kinh doanh

–          Hợp tác xã di cư ngày mới
12 Dự án Safe City 2016 – 2018

(PLAN)

Nữ thanh thiếu niên/di cư HN (Kim Chung) –          TOT cho nhóm facilitator

–          Hoạt động CLB

–          Truyền thông cộng đồng

–          Thiết lập điểm an toàn tại cộng đồng

 

–          UBND/Hội PN Huyện Đông Anh

–          Liên kết với hệ thống Safe City network ở 5 nước (5 thành phố )

TT Tên Dự án Thời gian Đối tượng đích Địa bàn Các can thiệp chính Đối tác
13 Mạng lưới Mnet 2015 – 2016

(Oxfam)

CSO – LĐ di cư VN –          Nâng cao năng lực cho các CSO

–          Vận động chính sách về BHYT, BHXH, VSATLĐ…

–          Các mạng lưới BTAF, PAHE, GBVNet…

 

14 Dự án IPV – Phòng chống  bạo lực giữa những người thân trong nhóm PN mang thai 2016 – 2018

(UNW)

PN mang thai và có con dưới 12 tháng tuổi HN – Thái Bình –          Nâng cao năng lực cho hệ thống YT/SKSS, hội PN… tại 10 xã, Huyện, Tỉnh

–          Thiết lập các hoạt động can thiệp tại cộng đồng: mạng lưới hỗ trợ, các chuyến thăm tại nhà…

–          Vận hành Hotline

–          Hệ thống chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân

–          Vận động chính sách cấp quốc gia (Hướng dẫn)

–          Bộ YT

–          UBND tỉnh, Huyện, xã

–          Trung tâm CSSKSS Tỉnh

–          WU, FU

15 Dự án hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm bền vững 2016 – 2018

(PLAN)

Nữ thanh niên di cư HN (Đông Anh) –          Dạy nghề

–          Dạy  kỹ năng mềm

–          Kết nối, tạo việc làm

–          Vận động chính sách về dạy nghề và tạo việc làm

–          MOLISA

–          Sở GD

–          TRường TC Nghề Bắc TL

–          Hội PN Huyện

TT Tên Dự án Thời gian Đối tượng đích Địa bàn Các can thiệp chính Đối tác
16 Dự án Giám sát ngân sách Y tế 2016 – 2018

(Oxfam)

LĐ di cư, người dân cộng đồng HN (Kim Chung) –          Nâng cao năng lực về Giám sát ngân sách, giám sát chất lượng DV..

–          Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng

–          Các hoạt động đối thoại, vận động CS

 

–          HĐND Huyện

–          UBND Huyện, các ban ngành

–          UBND/HĐND xã