SKSS & TD Nam giới

Khám sức khỏe lưu động

346 người lao động di cư tại Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí

Làm việc nặng nhọc, trong môi trường độc hại, có nhiều nguy cơ rủi ro nên người lao động di cư gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế  và nhiều lý do khác khiến người lao động di cư ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe bản thân. Hiểu và mong muốn được chia sẻ với những người lao động di cư, trong khuôn khổ dự án “We are women”, Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT thường xuyên tổ chức các hoạt động khám sức khỏe,

PHÒNG KHÁM ÁNH SÁNG

Sức khỏe sinh sản là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với mỗi người, bởi bước đến với cuộc sống hôn nhân, gia đình, có một sức khỏe sinh sản khỏe mạnh, hoàn hảo chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hãy đến với Phòng khám Ánh Sáng – LIGHT để sức khỏe sinh sản của bạn được bảo vệ và chăm sóc một cách tốt nhất.

Viện phát triển sức khỏe cộng đồng ÁNH SÁNG – LIGHT là một tổ chức phi chính phủ,