Liên hệ với LIGHT

Thông tin Liên Hệ

Chi nhánh Hà Nội

  • Email: light@viettel.vn
  • Phone: (+84) 04.62.69.62.69 / (84) 04.62.67.14.55
  • Fax: (+84) 04.62.67.14.56
  • Website: www.Light.org.vn
  • Địa chỉ: Số 126, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi nhánh Đà Nẵng

  • Email: light@viettel.vn
  • Phone: (+84) 0511 3889595 / (84) 0511 3889595
  • Fax: (+84) 0511 3889595
  • Website: www.Light.org.vn
  • Địa chỉ: Số 86 đường Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng