Bắt đầu hoạt động từ năm 2003, với những nổ lực không ngừng nghỉ, LIGHT đã đạt được những thành tích rất đáng khen ngợi:

 

 

//]]>