Xem tất cả 4 kết quả

 • Kim cương

    Tích lũy được 1000 Điểm Thưởng
  40,000 điểm400
 • Thành viên thường

    Tích lũy được 1000 Điểm Thưởng
  điểm500
 • Thẻ bạc

    Tích lũy được 50 Điểm Thưởng
  20,000 điểm200
 • Vàng

    Tích lũy được 50 Điểm Thưởng
  10,000 điểm100