Quyền lợi

Tỷ lệ chiết khấu khi mua sản phẩm tại Light

 • Quy đổi điểm thưởng (***) item
 • Quy đổi điểm nâng hạng (****) item
 • Điều kiện phát hành thẻ item
 • Điều kiện nâng hạng thẻ cao hơn item
 • Kỳ xét hạng item
 • Các quyền lợi khác (*****) item

Thẻ thành viên

5%

 • 10.000đ mua hàng = 1 điểm 30.000đ sử dụng dịch vụ = 1 điểm
 • 10.000đ mua hàng = 1 điểm 30.000đ sử dụng dịch vụ = 1 điểm
 • Khi phát sinh giao dịch mua sản phẩm từ 100,000 VNĐ hoặc dịch vụ tại Viện Light từ 300,000VNĐ
 • Khi đạt 500 điểm
 • Khi đủ điểm nâng hạng hoặc 3 tháng/lần
 • Nhận voucher ưu đãi, thiệp chúc mừng và tham gia sự kiện Viện Light

Thẻ bạc

10%

 • 10.000đ mua hàng = 1 điểm 30.000đ sử dụng dịch vụ = 1 điểm
 • 10.000đ mua hàng = 1 điểm 30.000đ sử dụng dịch vụ = 1 điểm
 • Khi phát sinh giao dịch mua sản phẩm từ 100,000 VNĐ hoặc dịch vụ tại Viện Light từ 300,000VNĐ
 • Khi đạt 500 điểm
 • Khi đủ điểm nâng hạng hoặc 3 tháng/lần
 • Nhận voucher ưu đãi, thiệp chúc mừng và tham gia sự kiện Viện Light.

Thẻ vàng

12%

 • 10.000đ mua hàng = 1 điểm 30.000đ sử dụng dịch vụ = 1 điểm
 • 10.000đ mua hàng = 1 điểm 30.000đ sử dụng dịch vụ = 1 điểm
 • Khi phát sinh giao dịch mua sản phẩm từ 100,000 VNĐ hoặc dịch vụ tại Viện Light từ 300,000VNĐ
 • Khi đạt 500 điểm
 • Khi đủ điểm nâng hạng hoặc 3 tháng/lần
 • Nhận voucher ưu đãi, thiệp chúc mừng và tham gia sự kiện VIện Light.

Thẻ kim cương

15%

 • 10.000đ mua hàng = 1 điểm 30.000đ sử dụng dịch vụ = 1 điểm
 • 10.000đ mua hàng = 1 điểm 30.000đ sử dụng dịch vụ = 1 điểm
 • Khi phát sinh giao dịch mua sản phẩm từ 100,000 VNĐ hoặc dịch vụ tại Viện Light từ 300,000VNĐ
 • Khi đạt 500 điểm
 • Khi đủ điểm nâng hạng hoặc 3 tháng/lần
 • Nhận voucher ưu đãi, thiệp chúc mừng và tham gia sự kiện VIện light.

Ghi chú:
Thẻ Hội viên có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành
(*): Là các điểm được cập nhật trong danh sách chính thức tại Website: www.light.org.vn và Facebook: www.facebook.com/light
(**): Bao gồm các dịch vụ: sự kiện, giao lưu văn hóa, nhà hàng, thưởng trà….tại Viện Light
(***): Với mỗi 10,000VNĐ trong hóa đơn mua hàng hoặc 30.000VNĐ trong hóa đơn dịch vụ sẽ được quy đổi thành 1 điểm thưởng.
Tất cả các giao dịch sẽ được tích lũy để tính điểm thưởng, khi đủ số điểm thưởng sẽ được quy đổi thành sản phẩm hoặc phiếu mua hàng theo quy định của Công ty
(****): Với mỗi 10,000VNĐ trong hóa đơn mua hàng hoặc 30.000VNĐ trong hóa đơn dịch vụ sẽ được quy đổi thành 1 điểm nâng hạng.
Khi đủ điểm nâng hạng sẽ được xét và cấp thẻ mới
(*****): Khi sử dụng Voucher (phiếu quà tặng) thì sẽ không được tính điểm thưởng và điểm nâng hạng.